logo  Kirjastus MATHEMA

Ettevõttest

Raamatud

E-tellimine

Kontakt

Lingid

Õppe- ja
abimaterjale:

Viited

Allar Veelmaa testid

GrafEq tutvustus

Parameetriliste võrranditega jooned

Mathematica tutvustus

Krüptoaritmeetika

PISA, TIMSS ja LUMA-projekt

Ettevõttest

Kirjastus "MATHEMA" on asutatud 1993. aastal, eesmärgiga hakata kirjastama ise kirjutatud matemaatika õpikuid.
Põhitegevusalaks ongi raamatute kirjastamine, aga võime tegeleda ka muu sellega seonduvaga, s.t. anda konsultatsioone, pidada loenguid, viia läbi seminare ja õppepäevi ning tegeleda kirjastatud õpikute jae- ning hulgimüügiga.

Seni oleme kirjastanud kuus matemaatika õpikut. Ehkki õpikute trükiarvud on olnud suured, on igast raamatust tulnud välja anda ka kordustrükke.

Aeg ajalt on tehtud kirjastusele MATHEMA pakkumisi oma tegevuse laiendamiseks. Seni oleme sellistele pakkumistele eitavalt vastanud, sest tahame tegeleda peamiselt isekirjutatud matemaatika õpikute, õppevahendite ning populariseerivate raamatute kirjastamisega.

Lisaks õpikute kirjutamisele on õpikute autoritel, nende headel mõttekaaslastel ja juhendatavatel üliõpilastel valminud mitmesuguseid huvitavaid õppe- ja abimaterjale, mida saab kasutada matemaatika õppimisel ja õpetamisel. Ka need tasuta kasutamiseks mõeldud materjalid on kättesaadavad antud leheküljelt.